Odszkodowanie za zniszczony samochód przez ubytki w drodze - wypowiedź radcy prawnego Piotra Kaniowskiego dla gazety codziennej "FAKT"

Za szkody wyrządzone w naszym samochodzie, których przyczyną jest dziura w drodze, wynikająca z nienależytego utrzymania stanu drogi przez jej zarządcę, należy nam się co do zasady odszkodowanie - potwierdza Piotr Kaniowski, radca prawny prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego w Lublinie i podpowiada, jak się o nie starać.
Czytaj dalej

Definicja dokumentu w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego z 10 lipca 2015 r. - realizacja wyzwań elektronicznej współczesności w prawie cywilnym?

Przyjęta nowelizacja kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego oraz kilku innych ustaw, wyznacza kierunki dalszej informatyzacji procedur sądowych i wprowadza nowe rozumienie dokumentu. Ustawa zmienia także postępowanie rozpoznawcze, klauzulowe i egzekucyjne. Celem jest uproszczenie i przyspieszenie postępowań cywilnych.
Czytaj dalej

Konferencja & WorkShop 16 marca 2016 r. Golden Floor Al. Jerozolimskie 123A, 02-017 Warszawa

Regulacje Prawne i Biznes czyli Realia Zarządzania Procesem Reklamacyjnym w świetle Ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Celem konferencji jest połączenie doświadczeń z różnych obszarów rynku finansowego - wiedzy eksperckiej branży bankowej, ubezpieczeniowej, pożyczkowej jak również współpracujących podmiotów zewnętrznych biorących dział w procesie reklamacyjnym.
Czytaj dalej

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka

W postępowaniu cywilnym świadek ma prawo domagać się zwrotu wydatków, jakie poczynił w związku ze stawiennictwem w sądzie na rozprawie, a ponadto domagać się także zwrotu utraconego z tym zarobku.
Czytaj dalej

Odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu poniesionych kosztów leczenia. Uzasadnienie kosztów leczenia poniesionych przez Poszkodowanego poza publiczną służbą zdrowia.

Większość poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych nie wie o przysługującym im prawie zwrotu kosztów leczenia z polisy OC sprawcy. W interesie towarzystw ubezpieczeniowych nie leży informowanie o możliwościach dochodzenia roszczeń, a sami poszkodowani spotykają się z wieloma problemami podczas likwidacji szkód, prowadzonymi przez zakłady ubezpieczeń.
Czytaj dalej

Odpowiedź w ciągu 30 dni albo reklamacja rozpatrzona pozytywnie, zgodnie z wolą klienta

Dnia 10 września 2015 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zwana dalej ustawą.
Czytaj dalej

Porozumienia procesowe w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego. Ewolucja konsensualizmu w polskim prawie karnoprocesowym.

Jednym z najistotniejszych celów reformy polskiego procesu karnego, obok zwiększenia efektywności procedury i jej uproszczenia, było przede wszystkim przyspieszenie postępowania.
Czytaj dalej

Nieuzasadnione oczekiwanie przez ubezpieczyciela na wyrok karny w zakresie ustalenia odpowiedzialności za szkodę komunikacyjną z OC sprawcy i wysokości tej szkody

Nagminnie dochodzi do sytuacji, kiedy zakłady ubezpieczeń bezzasadnie zwlekają z decyzją o przyjęciu swojej odpowiedzialności za zaistniałą szkodę i o wypłacie na rzecz osoby poszkodowanej w wypadku drogowym odszkodowania aż do czasu zakończenia postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku.
Czytaj dalej

Uwaga na świąteczne chwilówki - WYDARZENIA POLSAT, materiał z gościnnym występem radcy prawnego Piotra Kaniowskiego

Do świąt jeszcze prawie miesiąc, ale firmy zajmujące się pożyczaniem pieniędzy już zacierają ręce. Gdy głowa gorąca od szału zakupów łatwo wpaść w zadłużeniową pętlę. Szczególnie narażeni na finansową zapaść są starsi, nieświadomi i naiwni ludzie. I to właśnie do nich są adresowane tzw. "chwilówki".
Czytaj dalej

Ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Przemoc w rodzinie, w dzisiejszym rozumieniu, jest zjawiskiem społecznym towarzyszącym ludzkości od początku istnienia instytucji rodziny. Jest to zjawisko o skomplikowanych uwarunkowaniach psychologicznych, zróżnicowanych przyczynach i złożonych konsekwencjach dla wszystkich członków rodziny. Skala zjawiska przemocy w rodzinie, jako zjawiska zachodzącego w zamkniętym środowisku – „czterech ścian”, jest niezwykle trudna do oszacowania.
Czytaj dalej

Oszustwo na rosół - WYDARZENIA POLSAT, materiał z gościnnym występem radcy prawnego Piotra Kaniowskiego

Rosół nie był ich ulubionym daniem, ale środkiem do wyłudzania odszkodowań. Oblewali się gorąca zupą, a ubezpieczycielowi wmawiali, że to był nieszczęśliwy wypadek. Wpadli, bo przesadnie dbali o pewną część ciała, której poparzyć się nie odważyli.
Czytaj dalej

Patent na patent

Przedsiębiorca, który wprowadza dany towar na rynek chciałby, żeby prawa do jego innowacyjnego wzoru, bądź formy, były jak najlepiej chronione. Czy polskie prawo daje mu ochronę przed nieuczciwymi konkurentami? Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, a ustawa prawo własności przemysłowej, stwarza przedsiębiorcom szereg możliwości służących ochronie ich innowacyjnych pomysłów.
Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów – ochrona konsumentów, czy przedsiębiorców?

18 stycznia 2015 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rządowego ma ona na celu wdrożenie rozwiązań wzmacniających polski system ochrony konkurencji i konsumentów oraz uproszczenie i skrócenie procedur, zwłaszcza w zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorców.
Czytaj dalej